Dịch vụ hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử

Dịch vụ lập báo cáo tài chính cuối năm

Lập báo cáo tài chính cuối năm là công đoạn mà bất cứ một doanh nghiệp vừa và nhỏ nào cũng phải thực hiện. Tuy nhiên có không ít các công ty mới thành lập có kinh tế eo hẹp phải tự kê khai thuế hoặc sử dụng các kế toán ít kinh nghiệm để thực hiện công đoạn này.

Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán có thể nói là một trong những loại hình dịch vụ không thể tách rời dù là các công ty lớn hay những công ty vừa và nhỏ.

Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng, ký báo cáo tài chính

Kế toán trưởng là một vị trí vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp. Theo đúng quy định của Luật kế toán, bất cứ một công ty nào kể từ khi thành lập đều phải bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc thuê kế toán trưởng khi không có người đủ điều kiện.

Cung cấp nhân sự kế toán

Bạn là doanh nghiệp mới thành lập cần cung cấp nhân sự kế toán để thực hiện các vấn đề về chứng từ, sổ sách, thuế? Bạn cần giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp

<<12>>