Khi ly hôn thì căn hộ thuê của nhà nước giải quyết thế nào?

Khi lyhôn, căn nhà chúng tôi thuê của nhà nước có được coi là tài sản chung không và phải giải quyết như thế nào?

Bài thơ về Tình yêu dân kế toán

Độc giả Trần Hải Long chia sẻ những vần thơ về tình yêu dưới con mắt của dân kế toán.

<<1>>