Lập BCTC vay ngân hàng, đấu thầu.

Lập BCTC vay ngân hàng, đấu thầu.

Các công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện  khi thực hiện dịch vụ lập báo cáo tài chính :

 1. Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

 2.  Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

 3. Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;

 4. Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;

 5. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;

 6. Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;

 7. Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp;

 8. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;

 9. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;

 10. Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;

 11. In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

 12. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính...

HOTLINE0868.363.552 - 0968.810.303

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ A&T TOÀN CẦU

Đ/c: Số nhà 7, ngách 21/80, đường Yên Xá, Thôn Yên Xá, X Tân Triều, H. Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam

Website: ketoanthuchanh.net.vn