Soát xét sổ sách kế toán

Soát xét sổ sách kế toán

Nội dung công việc chúng tôi sẽ thực hiện khi thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính :

1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;

2. Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;,

3. Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

4. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;

5. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

6. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

7. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;

8. Tư vấn, điều chinh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của

    pháp luật;

9. Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;

10. Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

11. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

HOTLINE0868.363.552 - 0968.810.303

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ A&T TOÀN CẦU

Đ/c: Số nhà 7, ngách 21/80, đường Yên Xá, Thôn Yên Xá, X Tân Triều, H. Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam

Website: ketoanthuchanh.net.vn